Przepisy w międzynarodowym ruchu transportowym wymagają, aby opakowania drewniane były poddane szeregowi procesów, takich jak obróbka cieplna, fumigacja, certyfikacja i znakowanie. Produkowane przez nas palety fitosanitarne poddawane są obróbce termicznej zgodnie z normą ISPM15, wg IPPC, dzięki czemu są one wolne od jakichkolwiek insektów i sinizny. Zabieg ten przeprowadzany jest w specjalnie do tego celu wypróbowanej, ocenionej i oficjalnie zatwierdzonej suszarni polskiej firmy Hamech.