ekoJesteśmy EKO! Posiadamy szereg certyfikatów, które świadczą, że dbamy o środowisko naturalne. Zdajemy sobie sprawę, że nielegalny wyrąb lasów niesie za sobą ogromne konsekwencje. Drewno z których wytwarzane są nasze produkty pochodzi z lasów prowadzonych zgodnie z najwyższymi wymogami ochrony środowiska oraz przy poszanowaniu praw miejscowej ludności.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich 50 lat powierzchnia lasów na świecie zmalała o połowę. W zastraszającym tempie tracimy lasy naturalne, co minutę ich powierzchnia kurczy się o obszar równy 36 boiskom piłkarskim. Skutkuje to zwiększeniem ilości gazów cieplarnianych w atmosferze, wzrostem erozji gleby, zaburzeniem ilości wody w ekosystemie oraz stopniową utratą różnorodności flory i fauny. Umiłowanie pieniędzy, krótkowzroczność i egocentryzm powodują dewastację środowiska naturalnego. Wiele obszarów leśnych niszczonych jest wbrew prawu, z biedy lub dla szybkiego pomnożenia zysków.

Nasza firma, świadoma zagrożeń, które stwarza nieodpowiedzialne leśnictwo dostosowała się do wysokich społecznych i przyrodniczych standardów. Drewno, z których wytwarzamy nasze produkty posiada certyfikat FSC®. Organizacja ta stoi na straży naszego ekosystemu; gwarantuje, że drewno użyte do produkcji pochodzi z lasów prowadzonych zgodnie z najwyższymi wymogami ochrony środowiska oraz przy poszanowaniu praw miejscowej ludności. Lasów nad którymi kuratelę sprawuje Forest Stewardship Council® przybywa, a nie ubywa.

pdf sCertyfikat FSC®

Certyfikat IPPC, który również posiadamy, jest konsekwencją jednego z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska. Oznacza pełne rozpoznanie szeroko pojętych oddziaływań na środowisko i panowanie nad procesami produkcyjnymi w celu systematycznej redukcji emisji zanieczyszczeń, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik. Jest międzynarodowym paktem, który ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się szkodników, które mogą mieć negatywny wpływ na rośliny i ekosystemy.

pdf sCertyfikat IPPC

Twoje codzienne wybory mają dla Ziemi wielkie znaczenie!